FOTOGRAFO TOTINO CATANZARO - FOTO VIDEO MATRIMONIO - PREZZI BASSI FOTOGRAFIA CALABRIA - FOTOGRAFO CZ


Vai ai contenuti

Menu principale:


PROVERBI vari di CATANZARO e calabresi ( puru duranta u sposalizio)

FOTO Catanzaro BOOKS Notizie

CLICCA IN ALTO A DESTRA, ANGOLO COLOR BIANCO ,ACCETTAZIONE COOKIE DEL SITO - X TUTTE LE INFO- O SE NON GRADISCI, TI PREGHIAMO A CHIUDERE NS SITO: FOTOTOTINO.IT - AUGURI A TUTTI VOI

DITTERIJ 'E 'NA VOTA..

------------------------------------------premessa..........................
sono di Catanzaro,e la maggior parte dei proverbi sono catanzaresi,
ma usati in tutta calabria.
--------------------------------------------------------

d'altronde l'ispirazione prende come il vento di CZ...

si sente dire spesso...

trovare un amico e' cosi'raro
come un giorno senza vento a catanzaro(RICOGGHIUTI 'E
FRANCU TOTINU
'E CATANZARU..)
.....................................


PRATICA I MEGGHJU TOI
E FACCI I SPISI...
--------------------------
SI MARZU ON MARZIA,GIUGNU PENIJA
------------------------------------------
MEGGHIU 'A MAMMA MA TI CIANGIA,
CA' U SULA DE MARZU MA TI PUNGIA
----------------------------------------
U PRIMU DE APRILA,
DUVA TI MANDANU NON JI'RA
---------------------------------
QUATTRU APRILANTA......JORNI QUARANTA
------------------------------------------------
CCU' GADDHU O SENZA GADDHU,
DIU FA JORNU "U STESSU"
-----------------------------------
L'OMU PUTTANE'RI,
PERDA STIMA E MUGGHJE'RA
-----------------------------------
MEGGHJU VEDUVA ABBANDUNATA,CA MALA MARITATA
------------------------------------------------
DUI SUNNU I CUNTENTI: CU'AVA TUTTU E CU' NENTI
------------------------------------------------
ACQUAZZUNA 'ON INCHJA PUZZU
-------------------------------------
CU TI VO' BENA TI FA CIANGIRA, CU TI VO' MALA TI FA RIDIRA
---------------------------------------------
A LU MEDICU E 'U CUMPESSURA S'AVA E DIRA 'A VERITA'
----------------------------------------------------
CU VO' MA MANGIA CCU DU' GANGHI,S'AFFUCA
---------------------------------------------------
CU S'IMBRATTA CCHI FIGGHIJOLI A MATINA S'IZA ALLORDATU
-----------------------------------------------
CHIDDU CCHI DASSI E' PERDUTU
---------------------------------
DUVA TRASA 'U SULA 'ON TRASA 'U MEDICU
-----------------------------------------------
L'ACQUA 'E GIUGNU RUVINA 'U MUNDU
------------------------------------------
MEDICU VECCHIU E VARVERI GIUVANA
-----------------------------------------
CARCERU,MALATIA E NECESSITA',
SCUMBOGGHIANU 'U CORA 'E L'AMICI
-----------------------------------------
AD APRILA I FHA'VI SU' CHINI,
MA SI' ON VENA MAJU NON DA CUCINI
------------------------------------------
AGUSTU MANDA LITTARI,
SETTEMBRA I LEJA
----------------------------
'A GAMBA NUTRA 'A GANGA
-------------------------------
CU S'APPRICA ASSAI,PRESTU MORA
--------------------------------------
MEGGHIU ARRUSTU CA FUMU
-------------------------------
CU CUSA E SCUSA NON PERDA MAI TEMPU
---------------------------------------------
CU CAMPA 'E SPERANZA DISPERATU MORA
----------------------------------------------
'E DULURA 'ON SI MORA
-------------------------
PRIMA 'E NOTALA NE' FRIDDU NE' FAMA
-------------------------------------------
'A MORTA A CUI CONZA E 'A CUI SCONZA
---------------------------------------------
SPARAGNA 'A TINA QUANDU E' CHINA,
CA QUANDU VIDI 'U TIMPUGNU 'ON SERVA CCHIU' 'U SPARAGNU
----------------------------------------------
TRI COSI NON SI PONNU MAI SCORDARA....
PATRIA,AMICIZIA E PRIMU AMURI
----------------------------------------------
ARMI,CADDI E MUGGHIERI NON S'IMPRESENTANU VOLENTIERI
---------------------------------
U CUNZIGGHIU CCHI NON SI PAGA NON SI PIGGHIA
--------------------------------------------
A TUTTU CC'E' RIPARU,NNO ALA MORTA
--------------------------------------------
QUANDU CANTA 'U CUCU' 'U VERNU NON C'E' CCHIU
-------------------------------------------------
A VUCCA CHIUSA NON TRASANU MUSCHI
-------------------------------------------------
'U POVARU E 'U MALATU 'SU NESCIUTI D'O PARENTATU
-------------------------------------------------
AJALA',
(tipica imprecazione dei catanzaresi,e non)......

ON MI 'NDE VENANU 'CCHIU.....

SI 'NDE SAPITI ATRI FACITIMILLU A SAPIRA
'CA I MINTU 'CCA.......
--------------
--------------------------------- VI SALUTA, SARBATURA,.....
E FRANCU TOTINU....CATANZARESE.... SI NASCE, ED IO LO NACQUI. AJALA'.....CATANZARO....... Ti AMO

TROVARA N'AMICU E ACCUSSI RARU....COMU NU JORNU SENZA VENTU A CATANZARU

.........CATANZARU
a citta' do' morzeddu e dei 3 v
(vinu ventu e vitalianu o vellutu)

SEI UN CATANZARESE...............................
SE ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO TU FAI
QUESTA ESCLAMAZIONE:

AJALA'.............................

A VERITA'........................

AGURI.............................

MO' MO' U VITTI

chimma ti viu riccu

MA SI PACCIU...................

U SAPISTI CA'...................

DICIA CA'.........................

'NCULU...........................

MANNAIA ALA PACENZA........................

CHIMMU TI PIGGHIA NU TRENU.........

TU DICU NA VOTA E ON TU DICU CCHIU....................

MA CHI VOI.........AH............................

CCHI TI GUARDI..GUARDATI A SORTA.............

MA DAVERU..............................

E DUVA VENI..........................

iddhi minda jettaru ma eu cinda dissi


A saluta ma c'.............

U CUNNU CHI SI......................

CCHIMMA TI PIGGHIERA CARMINEDDHU...............

BOTTE E SANGU
O IN ALTERNATIVA...
BOTTE E CHIUMBU...........................

MAMMA U PILORCIU.........................

BENADICA MANGI BENA E DIU E CACHI DIAVULI.............

JISTI DDHA...............
CI 'NDERANU GENTI...............................

CERTU CA SI CHIUMBU A NU PALU...............

VIDI CA U GABBU TI COJIA.................

CUMPA'.....TU VIVI N'ATRU...............

PURU SPARTA.................

TI SALUTU PEDA E FICU......
E CHI'NDE SACCIU EU.............................

jamma ja vidi dua cazzu e jira............................

kkimmu .....................

si fannu i professori e nn sannu mancu a tabellina do 3...

A MMIA AVIA E TROVARA............

mancu caricata d'oru!

subba l ossa e patrimma???

sll onestu e mujerimma????'

MI MANCA.
TEEEEEEEEEEEEEEEEE

SI TI PIGGHIU TI RENDUCIU FRINGULI FRINGULI

Ti l'aju e fhara fhara.......................

VOGGHIU MA VIU....................

SIMU ASSAI..........................

e chi voi, u gaddu 'ccu tutti i mola?...

mannaja a nomma jestimu!

mannaia alla culonna...

cazz'e cunnu e 'mborgia...

stu babbu e grasta...

atu e cazzuna...

MO' CI VOLERRA NU CAFE'..............

SI M'INCHIANANU I CINQU MINUTI.........

VA' PIGGHIAMI I CHIANEDDRI...........

AJIU NA' GULIA....

VRASCIOLU.....

SALATURA A DU' MANICI..........

ki classe!!!

CHIMMA T'AMMUSCIANU I MANI.......................

CHIMMA TI VIU BENEDITTU

NU PORCU AVA TRI PILI E TRI PILI HANNU TRI PORCI....

JISTI MA T'AZZICCHI NTA NU BURDELLU

AJADDINA ARCU E SCENZA

CAZZI,CUCUZZI E OVA GUGGHIUTI


PIJIA NU CATU CA STA SCULANDU A SCENZA

AJA ALI CANI,ON T'OSTINARA


MA SI NU PRECCOCU.......ROJINU

U SA' MOTICARA ST'ARGAGNU ?.....................

COZZETTU NOVU...................
T'A SPAGNI A PEDDRA AH..........VAVUSU

MI FACISTI SCANTARA.........TI CARUSASTI....
PERO'...U VIDI CA PARI N'ATRU TANTU...........

JIRU MA U COGGHIJANU VINEDDHI VINEDDHI......

ON TI PREOCCUPARA......M'A VIU EU.................

AIA L'ANCHI TOI.......................................

AIU NU VUNNU....

VA FALLU 'NTE' SCARPI....
TU E CCU TI VESTA A MATINA.....

fazzu ma nda pigghi una e mia e una do muru

mi meravigliu e tia...

COMPAAA'...

CHIMMU TI COGGHIANU..

PISCIATURA CA ON SI ATRU,SENZA CA TI FAI U CULISTRU..MA TU U SAI CU SU EU...E ALLORA ON PARRARA

vaju e mi stipu!
maju e azara!!
chi taju e dira!
chi vai cercandu!!
ti sonnasti u nunnu!!
a fhicimu!
chi ti passanu oja pasta e vajani!
cujjunii!
va asciuca i tiani!
e vidi puru!
u sai sulu tu!
dassami jira!
e mo chi boi!
sign aiu na mbojina nta casa!
gulia e cazzi!
non mi fidu oja!
ti futti e idu!
chi pizzicasti ah!

MA VA JETTATI V..DO O PONTE E SIANU..

ti jettu nu cincu liri ala storta ca' ti fazzu girara
comu na trottola......................................

si voi ma tinda veni venitinda.....................

VA COGGHIA CICORIA,PATATI E CACIOFFULI.

VA CURCATI VA..

AVA L'OCCHI 'MBITRATI...
Allora tuu suchi l'ovu?
Esta propriu na peducchia!
Ajal cchi culu!!
Cchi ti mangiasti oja?
Mi facisti jettara focu dei naschi!
E mmo ti cogghi sa bella ciarameddha!
Mangi pisci e jiestimi?
E sucati chistu mo!
Prima tira a petra e doppu s'ammuccia a manu!
Hi focu mu ti pigghia ammenzu l'anchi!
Cchi stai facendo ddhocu?
Nescia e ddh!
Vavattinda e ccc!
Cc n'occhiu frija i pisci e ccu l'atru guarda a gatta!
Mo ti jettu na fantalata ca ti curcu!
On ti para ca ma cacasti?
Ava cchi culu ca anima!
Si ti pigghiu ti sbundu!
E cchi hai u sbundu?
Megghiu mo porti duva Mazzocca ca mo u mbiti a la casa!
Parati e culu ca poi vidimu!
Ma u vidisti a stu canteremerda??
Ava cchi corna a la capu iddhu ca nu panaru e vermituri!
U Signora ma tu tira da vucca!
Hii ma ti fannu morza morza!
MA ALLORA SI' PROPRIU NU CIUCIU E CULU!!!
E COMU CAZZU TI L'AVIA E DIRA?
CAZZU E CACUMBARU!!
MI RENDUCIVI MUSSA E DINOCCHIA

MANCU LI CANI.......................................

SI MU DICIVI A MMIA...................................

SI MU DICIVI PRIMA....................................

a miaaaaaaa avia e trovara...

M'ASSUMIGGHI NA SOCERA......................
Ni vidimu e ddhra...

MA VA RICOJJATI.................................

JISTI MA T'AZZICCHI VINEDDHI VINEDDHI

CASA E PUTICA

IIIAA E DUVA L'APPOGGI STA NASCA?

AIA A 'DDINA....................................

MANNAIA..............ala miserieddha

ma.... cchi cazzu cunti...
'on s cazzi i toi.....
m ti jettu na' fhantalata....
c ti canuscia???!!!.....
cacc'i mani 'e cc.....
vascia i mani...
ma va vattinda va...
jamma j.... ricogghiatI m
cul'e chiumbu...

DOPPU A TRENTINA NU MALA A MATINA

UEEEE... BEDDHU MEU.. COMU STAI...

ALI CRISPI!
ALI TOI KA SU KKIU' FRISKI!"

l'acqua guja e u porcu a la muntagna

"PPE I NATIKI TOI!".
GUAGLIO' FA NU FRIDDU KA S'INTOSTA!


JATI COGGHITI VERMITURI!!
e NI VIDIMU A LI GIARDINI

VAFANCULU.... tu e tutta a razza tua....................

VAFANCULU TU.... E CU 'ON TU DICIA...................

haja a la piciolla!

s'avera l'ali volera! haja a lu cui!

On t'appricara, ca cu passa fujendu on tantu sindaccogia

ho fiju i coca cola.............

compa' u morzeddhu u voi nta' pitta o nt piattu

U VIDISTI A COSU....COMU SI CHIAMA.....

CHISSU E' N'AMICU DO MEU.......M'ARRACCUMANDU

TENITIMI....TENITIMI 'CA U MINU

para ca n'jorna e Gagghjianu

MA CHI CAGNU CUNTI........

AJU N'AMICU CHI TU FA ALA GRATISSSS..................

AJALA CULONNA...........................................

JAMU E NU JETTAMU NU MORZEDDHU.............

Ma stannu e HFERA e S.Lorenzo a
HFANNU HFARA HFORA...............

MAMMA.. CAGNU E VENTU.................................

ma a naca st'annu sagghia o scinda..........................

TI L'AVIA DITTU EU.........................................

e a papara galleggia...........................

FOCU MEU!

CARISSIMO................(QUANDU ON TI RICORDI CU E' NA PERSUNA CHI T'INCONTRA)

TA FACISTI A PILA............
(TU DICIA SEMPRA CU ON TI DA' MAI LAVORU...
O T'A DE DARA SORDI)

MANNAIA ALA MISERIA................................

aju ma vaju ma viju duv'aju ma vaju ma jocu....

si ti piju ti conzu mussa e dinocchi

........................

si vinde venanu atri dicitimillu ca i mintu...

ciao catanzarisi...vi vogghiu bena assai.......iiiiii

https://www.facebook.com/groups/CATANZARESESINASCEEDIOLONACQUI/

Home Page | FOTO TOTINO CHI E'... | FOTO Catanzaro BOOKS Notizie | PREZZI (CZ) SCONTI-OFFERTE | AZIENDE Catanzaro AMICHE | AZIENDE Amiche Catanzaro Lido | OFFERTE SPOSI NOZZE CZ MATRIMONI | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu